Ažurirajte svoj preglednik
Preglednik koji koristite više nije podržan. Ažurirajte preglednik za najbolje iskustvo.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 1 000 kn
52 841 kom proizvoda na skladištu
Povrat u roku od 60 dana
Prodavatelj:

MOB Interier s.r.o.

Sjedište: Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín

OIB: 06928858815 PIB: 2022892454 PDV ID: SK2022892454

Tvrtka je upisana u Trgovački registar Okružnog suda Trenčín, odjel Sro, uložak br.22103/R

kontakt:  013 535 709   info@zondo.hr  

Podatci o banci: Erste banka.,  IBAN: HR96 2402 0061 1010 02911

 

 

 
Kupac

Kupac je osoba (fizička - potrošač ili pravna) koja je s prodavateljom sklopila kupoprodajni ugovor u svrhu isporuke robe koju je naručila na stranici www.zondo.hr. Kupac mora u narudžbi, odnosno prilikom registracije navesti točnu adresu isporuke, eventualno ostale kontaktne podatke.

 

1. Naručivanje robe

Kada kupac pošalje narudžbu putem odgovarajuće besplatne aplikacije na stranici www.zondo.hr, narudžba će se u sustavu prodavatelja registrirati kao prednarudžba. Prednarudžba za prodavatelja nije obavezujuća, služi samo za preciziranje zahtjeva kupca i predstavlja ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Nakon slanja narudžba će biti obrađena, a na adresu e-pošte kupca prodavatelj će odmah poslati potvrdu o primitku narudžbe. Kupcu će se na navedenu adresu e-pošte u slučaju potrebe poslati svi ostali podaci u vezi s njegovom narudžbom. Nakon primitka narudžbe prodavatelj će u roku dva radna dana s kupcem stupiti u kontakt putem telefona, SMS-a ili e-pošte u svrhu sklapanja kupoprodajnog ugovora do čega će doći potvrđivanjem narudžbe. U skladu s OUP kupoprodajnim ugovorom smatra se kupoprodajni ugovor sklopljen između prodavatelja i kupca na temelju kojeg se prodavatelj kupcu obavezuje isporučiti robu dogovorene količine, kvalitete i u dogovorenom roku, prenijeti na njega vlasničko pravo, a kupac se obavezuje preuzeti robu i prodavatelju platiti dogovorenu kupoprodajnu cijenu u dogovorenom roku dospijeću plaćanja, uključujući i troškove za isporuku robe.

 
2. Otkazivanje narudžbe

Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe i to u slučaju ako narudžbu nije moguće obavezujuće potvrditi (pogrešni kontaktni podaci, nedostupnost, neodgovaranje na e-poštu...). Ako zbog rasprodaje zaliha ili nedostupnosti robe prodavatelj ne može kupcu isporučiti robu u roku dogovorenom u kupoprodajnom ugovoru ili određenom ovim uvjetima poslovanja ili po dogovorenoj kupoprodajnoj cijeni, prodavatelj je kupcu dužan ponuditi zamjensku robu ili mogućnost raskida kupoprodajnog ugovora (storniranje narudžbe).

Kupac ima pravo stornirati narudžbu i to u roku od 24 sata od njezina slanja. Ako dođe to takve situacije, kupac je dužan navesti svoje ime, kontakt, opis naručene robe i ove podatke poslati putem e-pošte na info@zondo.hr. Za ovakvo otkazivanje narudžbe prodavatelj ne obračunava penale ni bilo kakve druge naknade za otkazivanje narudžbe. Ako je kupac već platio djelomičan ili potpuni iznos kupoprodajne cijene, taj će mu iznos biti vraćen na adresu ili na račun u roku od 14 dana.

 
3. Cijene robe

Sve cijene navedene na internetskoj stranici www.zondo.hr navedene su s PDV-om, bez troškova dostave robe u skladu s točkom 4. odnosno 5. ovih OUP ili ostalih dodatnih usluga. Osim ako u ovim OUP nije drugačije navedeno, pod pojmom kupoprodajna cijena robe razumije se cijena navedena na internetskoj stranici www.zondo.hr nakon dodavanja troškova dostave robe u skladu s točkom 4. odnosno 5. ovih OUP. Ako dođe do povećanja kupoprodajne cijene neovisno o volji prodavatelja (ponajprije ako dobavljač prodavatelja poveća cijene, ako se promijene porezni propisi ili valutni tečajevi) i ako to bude utjecalo na cijenu navedenu na internetskoj stranici www.zondo.hr, prodavatelj ima pravo prikladno povećati kupoprodajnu cijenu za iznos provedene promjene cijene, ali samo do trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora. Nakon potvrde narudžbe kupoprodajna cijena postaje obavezujuća za prodavatelja. Sve akcije vrijede do rasprodaje zaliha, osim ako za konkretni proizvod nije drugačije navedeno.

Prodavatelj zadržava pravo bilo kada izmijeniti cijenu robe navedenu na bilo kojoj internetskoj stranici elektroničke trgovine kojom prodavatelj upravlja. Promjena cijene robe se ne odnosi na kupoprodajne ugovore sklopljene prije promjene cijene, bez obzira što još nije došlo do isporuke robe.

 
4. Uvjeti plaćanja

Predujam

Najčešće za naručenu robu ne tražimo plaćanje predujma, uz iznimku sljedećih slučajeva: predujam tražimo ako je riječ o narudžbi prema posebnim zahtjevima potrošača, robe proizvedene po mjeri ili robe posebno namijenjene jednom potrošaču (primjer je ovakvih individualnih zahtjeva odabir druge veličine, boje, druge tkanine presvlake, druge presvlake kao što je šarena kombinacija ili patchwork prikazane na našoj web-stranici). Predujam tražimo i za narudžbe u višem iznosu ili s većim brojem komada, netipičnim za jednog potrošača.

 

Mogućnosti plaćanja

Po preuzimanju:

Prodavatelj robu šalje na preuzimanje pravilno zapakiranu, kupac plaća tek prilikom preuzimanja.

Transakcija na račun:

Kupac za robu plaća unaprijed, roba se kupcu isporučuje tek nakon prijenosa kupoprodajne cijene robe na račun prodavatelja naveden u zaglavlju ovih OUP. Kao poziv na broj primatelja unesite broj svoje narudžbe, eventualno u napomenu unesite svoje ime.

Plaćanje karticom:

Global Payments

CardPay

 

Plaćanje je moguće karticama Visa, Mastercard ili Maestro. Nakon slanja narudžbe bit ćete preusmjereni na portal za plaćanje Global Payments gdje u sigurnom okruženju možete ispuniti broj kartice, rok valjanosti kartice, zaštitni kod, a ako je vaša kartica uključena u program 3-D Secure i lozinku.

5. Transport robe

Jamčimo isporuku izravno na adresu klijenta dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru (bez unosa u stan). Mjesto preuzimanja robe (iznad 30 kg) je površina stajanja teretnog vozila, kod robe do 30 kg mjesto je preuzimanja prvi ulaz koji se može zaključati (ulaz u stambenu zgradu, vrata obiteljske kuće, odnosno granica zemljišta i sl.). Pročitajte više: Aktualni uvjeti transporta i cjenik.

Nakon pripreme robe naši će Vas djelatnici ili vozači kontaktirati 1 do 2 dana prije planirane dostave i s Vama dogovoriti termin dostave. Uzmite u obzir da je najavljeno vrijeme dostave samo orijentacijsko i može se razlikovati, npr. zbog neočekivanih prometnih situacija i sl.

Porezni dokument (račun) i jamstveni list isporučuju se s robom. 

Kontrola robe prilikom preuzimanja

 

Pošiljku može preuzeti bliski član obitelji (osim u slučaju obročnog plaćanja), odnosno druga ovlaštena osoba na navedenoj adresi ukoliko zna da očekuje pošiljku. Molimo Vas da u slučaju preuzimanje robe pouzećem imate na umu da za robu treba platiti traženi iznos. Ukoliko se narudžba plaća unaprijed ili je u pitanju obročno plaćanje, vozač može zatražiti osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument kako bi provjerio Vaš identitet.

 

Molimo Vas da prije preuzimanja i plaćanja pošiljke pažljivo provjerite robu.

U slučaju da postoje neka vidljiva vanjska oštećenja, napišite s dostavljačem zapis o oštećenju ili upišite sve postojeće činjenice u protokol za preuzimanje. A zatim Vas molimo da nas obavijestite o ovoj situaciji.

U slučaju reklamacije mehaničkog oštećenja koji se nije mogao utvrditi prilikom preuzimanja robe, kupac je obvezan podnijeti reklamaciju odmah nakon primitka pošiljke. 

Kasnije podnošenje reklamacije ovog tipa moći će se prihvatiti samo ako kupac dokaže da je roba bila oštećena u trenutku preuzimanja. Naš vozač, odnosno dostavljač ima obvezu da Vam pomogne provjeriti broj paketa i upisati ga u teretni list koji potpisujete prilikom preuzimanja pošiljke. Ovo je neophodno u slučaju da neki dio nije isporučen.

6. Isporuka robe i rok isporuke

Osim ako se prodavatelj i kupac u kupoprodajnom ugovoru nisu drugačije dogovorili, prodavatelj je kupcu dužan isporučiti robu prema dostupnosti proizvoda i radnim mogućnostima prodavatelja u što kraćem terminu, najkasnije do 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako prodavatelj nije ispunio svoju obavezu isporučiti predmet u roku iz prve rečenice, kupac će ga pozvati da isporuči predmet u produljenom odgovarajućem roku koji kupac predloži. Ako prodavatelj ne isporuči predmet ni u ovom produljenom odgovarajućem roku, kupac ima pravo raskinuti ugovor i prodavatelj je dužan kupcu vratiti već plaćeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 14 dana od dostave raskida kupoprodajnog ugovora bezgotovinskom transakcijom na bankovni račun kupca koji kupac odredi, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. Ugovorne su se strane dogovorile da se u slučaju prodaje robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe proizvedene po mjeri ili robe posebno namijenjene jednom potrošaču odgovarajućim produljenim rokom smatra 21 kalendarski dan.

Isporuka robe izvršit će se tako što će prodavatelj kupcu omogućiti rukovanje robom na mjestu isporuke. Prodavatelj nije odgovoran za utovar robe na prometno sredstvo kupca. Kupac snosi sve troškove i rizike povezane s daljnjim transportom robe. Kupac preuzima opasnost rukovanja robom u trenutku kada mu prodavatelj omogući rukovanje s robom. Kupac je dužan preuzeti robu u roku od 21 dana od obavijesti, osim ako se s prodavateljem nije drugačije dogovorio. Ako kupac ne preuzme robu ni u zamjenskom terminu o kojemu je obaviješten, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor. O tome će obavijestiti kupca.

Isporučena se roba može isporučivati pod nazivom drugačijim od navedenoga u internetskoj trgovini (npr. iz razloga promjene ili razlikovanja naziva kod proizvođača ili dobavljača trgovina na veliko) s time da kvaliteta, opis, karakteristike i izgled robe odgovara ponudi navedenoj u internetskoj trgovini, razlikuje se samo naziv robe.

Preuzimanjem robe na dogovorenom mjestu vlasničko pravo robe prelazi na kupca. Kupac koji ne zadovoljava definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) zakona br. 250/2007 Zb. z. o zaštiti potrošača i o izmjenama zakona Nacionalnog vijeća Slovačke Republike br. 372/1990 Zb. o prekršajima u obliku kasnijih propisa (u daljnjem tekstu samo „Zakon”) stječe vlasničko pravo robe tek potpunim plaćanjem ukupne kupoprodajne cijene za robu.

 
7. Pravilnik o reklamacijama (odgovornost za oštećenja, jamstvo, reklamacije)

Kupac ima pravo prekontrolirati pošiljku, dakle robu i njezino pakiranje odmah nakon dostave u prisutnosti zastupnika prodavatelja. U slučaju da se utvrdi postojanje oštećenja robe i/ili u slučaju da pošiljka nije kompletna (niži broj komada robe, odnosno nedostaje naručena roba) zastupnik prodavatelja dužan je kupcu omogućiti sastavljanje zapisnika o opsegu i karakteru oštećenja robe čiju će točnost potvrditi zastupnik prodavatelja. Na temelju tako sastavljenog zapisnika koji se dostavlja prodavatelju kupac može odbiti preuzeti isporučenu robu s oštećenjem ili potvrditi dostavu robe s oštećenjem i nakon toga u skladu s uvjetima reklamacije reklamirati oštećenja robe kod prodavatelja. Ako kupac odbije preuzeti robu s oštećenjem, sve svrhovite troškove za povrat robe prodavatelju snosi prodavatelj. O takvoj nas situaciji odmah obavijestite e-poštom na info@zondo.hr ili na telefonski broj 

Nemojte zaboraviti prekontrolirati broj paketa i taj broj upišite u iteretni list koji potpisujete prilikom preuzimanja pošiljke. Ovo je neophodno u slučaju da neki dio nije isporučen.

 

7.1. Ako je riječ o oštećenju robe koje je moguće ukloniti, kupac ima pravo na besplatno, pravovremeno i pravilno uklanjanje. Prodavatelj je dužan ukloniti oštećenje bez nepotrebnog odlaganja.

7.2. Kupac može umjesto uklanjanja oštećenja zahtijevati zamjenu robe ili ako se oštećenje odnosi samo na dio robe, zamjenu dijela, ako time za prodavatelja neće nastati neprimjereni troškovi s obzirom na cijenu robe ili ozbiljnost oštećenja.

7.3. Prodavatelj uvijek može umjesto uklanjanja oštećenja zamijeniti oštećenu robu za robu bez oštećenja, ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

7.4. Ako je riječ o oštećenju robe koje nije moguće ukloniti i koje sprječava da se roba pravilno koristi kao predmet bez oštećenja, kupac ima pravo na zamjenu robe ili raskid kupoprodajnog ugovora. Jednaka prava pripadaju kupcu ako je riječ o oštećenjima koja se doduše mogu ukloniti, ali kupac zbog opetovanog pojavljivanja oštećenja nakon popravka ili zbog većeg broja oštećenja robu ne može pravilno koristiti.

7.5. Ako je riječ o ostalim oštećenjima koja se ne mogu ukloniti, kupac ima pravo na odgovarajući popust na cijenu robe.

7.6. Prodavatelj je kupca upoznao s njegovim pravima koja proizlaze iz odredbe § 622 Građanskog zakona (točka 7.1. do 7.3. ovih uvjeta poslovanja) i pravima koja proizlaze iz odredbe § 623 Građanskog zakona (točka 7.4. do 7.5. ovih uvjeta poslovanja) tako da je ove uvjete poslovanja i reklamacije objavio na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i stavio na raspolaganje kupcu koji ih ima mogućnost pročitati prije slanja narudžbe.

7.7. Prodavatelj je odgovoran za oštećenja robe u skladu s važećim propisima SR, a kupac je dužan reklamirati robu kod prodavatelja ili određene osobe. Informacije o određenim osobama i servisnim mjestima za jamstveni servis i servis nakon isteka jamstva navedene su na zadnjoj stranici jamstvenog lista ili će ih prodavatelj dati kupcu na zahtjev telefonski ili putem e-pošte.

7.8. Na rješavanje reklamacija odnosi se važeći pravilnik o reklamacijama prodavatelja, dakle čl. 7 ovih uvjeta poslovanja. Prodavatelj je kupca upoznao s pravilnikom o reklamacijama i uvjetima i načinu reklamiranja robe, kao i s podatcima o tome gdje je moguće robu reklamirati i izvršiti jamstvene popravke u skladu s odredbom § 18 st. 1 Zakona u trenutku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora na temelju općih uvjeta poslovanja objavljenih na internetskoj stranici.  

7.9. Pravilnik o reklamacijama odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja u e-trgovini na internetskoj stranici prodavatelja.

7.10. Kupac ima pravo tijekom jamstvenog razdoblja kod prodavatelja zatražiti odgovornost za oštećenje robe kupljene kod prodavatelja za koje odgovara proizvođač, dobavljač ili prodavatelj.

7.11. Ako roba ima oštećenja, kupac ima pravo reklamirati u prostorima prodavatelja u skladu s odredbom § 18 st. 2 Zakona tako da isporuči robu u prostore prodavatelja i prodavatelju dostavi iskaz volje kupca da iskoristi svoje pravo u skladu s točkama 7.1. od 7.5. ovih uvjeta poslovanja (u daljnjem tekstu samo „Obavijest o reklamaciji”) u obliku ispunjenog obrasca za reklamaciju koji se nalazi na odgovarajućoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja. Prodavatelj preporučuje osigurati robu prilikom slanja na reklamaciju. Prodavatelj ne preuzima pošiljke uz preuzimanje. Kupac je dužan u Obavijesti o reklamaciji istinito navesti sve tražene podatke, ponajprije točno označiti vrstu i opseg oštećenja robe; kupac će ujedno navesti na koje se od svojih prava koja proizlaze iz odredbe § 622 i 633 Građanskog zakona poziva. Kupac ima pravo reklamirati i kod osobe koju je proizvođač robe ovlastio za vršenje jamstvenih popravaka (u daljnjem tekstu samo „određena osoba”). Popis određenih osoba naveden je u jamstvenom listu ili će ga prodavatelj kupcu poslati na njegov zahtjev.

7.12. Postupak reklamacije koji se odnosi na robu koja se može dostaviti prodavatelju počinje s danom kada su skupno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

a) dostava Obavijesti o reklamaciji prodavatelju,

b) dostava reklamirane robe prodavatelju ili određenoj osobi ili dostava fotodokumentacije, ako prodavatelj potvrdi da je takva fotodokumentacija dovoljna za početak postupka reklamacije

 

7.13. Ako je predmet reklamacije roba koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena, kupac je osim ispunjavanja uvjeta prema točkama 7.12 slovo a) ovih uvjeta reklamacije i poslovanja dužan pružiti svu potrebnu suradnju kako bi prodavatelj ili treća osoba koju prodavatelj odredi izvršili pregled reklamirane robe. Postupak reklamacije koji se odnosi na robu koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena počinje s danom kada je izvršen pregled robe u skladu s prvom rečenicom. Ako prodavatelj ili treća osoba koju je prodavatelj odredio unatoč pruženoj potrebnoj suradnji kupca ne osigura izvršenje pregleda u odgovarajućem roku, najkasnije u roku od 10 dana od dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju, postupak reklamacije počinje s danom dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju.

7.14. Prodavatelj ili određena osoba kupcu će izdati potvrdu o reklamaciji robe u prikladnom obliku koji prodavatelj odabere, npr. u obliku e-pošte ili u pismenom obliku. Ako se reklamira putem sredstava komunikacije na daljinu, prodavatelj je dužan potvrdu o reklamaciji odmah dostaviti kupcu; ako potvrdu nije moguće odmah dostaviti, mora se dostaviti bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije zajedno s dokumentom o rješenju reklamacije; potvrda o reklamaciji ne mora se dostavljati ako kupac ima mogućnosti dokazati reklamaciju na drugi način.

7.15. Kupac ima pravo odlučiti na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva i ujedno je dužan bez odlaganja prodavatelju dostaviti podatak o svojoj odluci. Na temelju odluke kupca na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva, prodavatelj ili određena osoba dužna je odrediti način rješavanja reklamacije u skladu s odredbom § 2 slovo m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka reklamacije, u opravdanim slučajevima, ponajprije ako se zahtijeva složena tehnička procjena stanja robe najkasnije u roku od 30 dana od dana početka postupka reklamacije. Nakon utvrđivanja načina rješavanja reklamacije prodavatelj ili određena osoba reklamaciju će odmah riješiti, a u opravdanim je slučajevima reklamaciju moguće riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili ima pravo na zamjenu robe za novu.

7.16. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja na koja je kupac u trenutku sklapanja ugovora bio upozoren ili o kojima je s obzirom na okolnosti prilikom sklapanja ugovora morao imati saznanja.

7.17. Prodavatelj uvijek može umjesto uklanjanja oštećenja zamijeniti oštećeni predmet za predmet bez oštećenja, ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

7.18. Prodavatelj ne odgovara za oštećenja robe:

 

a) ako kupac ne iskoristi svoje pravo koje se odnosi na odgovornost prodavatelja za oštećenje robe do kraja jamstvenog razdoblja robe,

b) ako je oštećenje robe mehaničko oštećenje koje je uzrokovao kupac,

c) ako je oštećenje robe nastalo korištenjem robe u uvjetima koji svojim intenzitetom, vlagom, kemijskim i mehaničkim utjecajima ne odgovaraju prirodnom okruženju robe,

d) ako je oštećenje robe nastalo nestručnim rukovanjem, servisom ili nebrigom za robu,

e) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe prekomjernim opterećenjem ili korištenjem u suprotnosti s uvjetima navedenima u dokumentaciji ili općenitim načelima uobičajenog korištenja robe,

f) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe neizbježnim i/ili neočekivanim događajima,

g) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe slučajnim kvarom,

h) ako je oštećenje robe nastalo nestručnom intervencijom, oštećenjem vodom, vatrom, statičkom ili atmosferskom strujom ili drugom intervencijom više sile,

i) ako je oštećenje robe nastalo intervencijom neovlaštene osobe na robi.

 

Ako pošiljka nije kompletna, odnosno ako je riječ o vidljivom oštećenju koje je kupac mogao utvrditi kontrolom pošiljke prilikom isporuke robe i o kojoj nije bez odlaganja obavijestio zastupnika prodavatelja, kasnije reklamacije ove vrste bit će moguće priznati samo ako kupac dokaže da je reklamirana oštećenja roba imala i u trenutku preuzimanja.

7.19. Prodavatelj je dužan riješiti reklamaciju i okončati postupak reklamacije na jedan od sljedećih načina:

 

a) dostavom popravljene robe,

b) zamjenom robe,

c) povratom iznosa kupoprodajne cijene robe,

d) isplatom odgovarajućeg popusta na cijenu robe,

e) pismenim pozivom na preuzimanje plana koji je odredio prodavatelj,

f) opravdanim odbijanjem reklamacije robe.

 

7.20. Jamstveno razdoblje traje 24 mjeseca od dana dostave robe, osim ako za konkretne slučajeve nije određeno drugačije jamstveno razdoblje.

7.21. Jamstveno se razdoblje produljuje za razdoblje tijekom kojega kupac nije mogao koristiti robu zbog jamstvenog popravka robe.

7.22. Rješavanje reklamacije odnosi se samo na oštećenja navedena u Obavijesti o reklamaciji i u potvrdi o reklamaciji robe prema točki 7.12. ovih uvjeta poslovanja.

7.23. Pravo kupca na reklamaciju oštećene robe konzumirano je nakon što iskoristi svoje pravo i od prodavatelja zatraži uklanjanje oštećenja robe prema točki 7.1. ovih uvjeta poslovanja i bez obzira na rezultat reklamacije bit će odbijena eventualna ponovna reklamacija istog jedinstvenog oštećenja (ne oštećenja jednake vrste).

7.24. Odredbe čl. 7 ovih uvjeta poslovanja izričito ne vrijede za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) Zakona.

7.25. Jamstveno razdoblje počinje teći od dana kada kupac preuzme robu.

7. 26. Ako kupac od prodavatelja potražuje troškove u vezi s korištenjem prava iz odgovornosti za štetu, potrebno je da kupac dokaže troškove dokumentom koji sadrži zakonski utvrđene elemente, dok su ime i adresa klijenta na dokumentu istovjetni s podacima za fakturiranje.

 

 

Podnošenje reklamacije:

Obrazac za reklamacije pronaći ćete ovdje: Reklamacijski obrazac

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas na info@zondo.hr ili na telefonski broj: 098 901 2136

 

8. Raskid ugovora i povrat robe

8.1. Ako prodavatelj ne može ispuniti svoje obaveze koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe dogovorene u kupoprodajnom ugovoru prekinuo proizvodnju ili izvršio ozbiljne promjene koje su onemogućile ostvarenje ispunjavanja obaveza prodavatelja koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora ili zbog više sile ili ako ni uz sav trud koji je od njega moguće pravedno zahtijevati ne može isporučiti robu klijentu u roku određenom ovim uvjetima poslovanja ili po cijeni koja je navedena u narudžbi, prodavatelj je o toj činjenici dužan odmah obavijestiti kupca i ujedno je kupcu dužan ponuditi zamjensku robu ili mogućnost da kupac raskine kupoprodajni ugovor (stornira narudžbu). Ako kupac raskine kupoprodajni ugovor zbog razloga navedenih u ovoj točki ovih uvjeta poslovanja, uz iznimku zakonskih razloga u skladu s točkom 8.16. kada potrošač ne može raskinuti ugovor, prodavatelj je kupcu dužan vratiti već plaćeni predujam za robu dogovoren u kupoprodajnom ugovoru u roku od 14 dana od obavijesti o raskidu ugovora transakcijom na račun koji je kupac odredio.

8.2. Kupac ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor bez navođenja razloga u skladu s odredbom § 7 i dalje Zakona br. 102/2014 Zb. z. o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu (u daljnjem tekstu samo „Zakon o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu”) u roku od 14 dana od preuzimanja robe, odnosno od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge ili ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji se ne isporučuje na nosaču podataka, ako je prodavatelj pravovremeno i pravilno ispunio informacijske obaveze prema odredbi § 3 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

8.3. Kupac ima pravo u okviru ovog roka nakon preuzimanja robu raspakirati i testirati na sličan način kako je uobičajeno prilikom kupnje u klasičnoj fizičkoj trgovini, i to u opsegu potrebnom za utvrđivanje izgleda, karakteristika i funkcionalnosti robe.

8.4. Rok za raskid ugovora počinje teći s danom kada kupac ili treća osoba koju je kupac odredio uz iznimku prijevoznika preuzme sve dijelove naručene robe.

8.5. Kupac može raskinuti kupoprodajni ugovor čiji je predmet kupnja robe i prije nego što počne teći rok za raskid ugovora.

8.6. Raskid ugovora kupac mora učiniti u pismenom obliku na način koji ne može prouzrokovati sumnje da je došlo do raskida ugovora ili u obliku zapisa na drugom trajnom nosaču podataka ili pomoću obrasca koji čini prilog br. 1 (preuzmite ovdje) ovih uvjeta poslovanja. Rok za raskid ugovora smatra se ispoštovani ako je obavijest o raskidu ugovora poslana prodavatelju najkasnije posljednji dan roka prema odredbi § 7 st. 1 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

8.7. Raskid kupoprodajnog ugovora prema prethodnoj točki ovih uvjeta poslovanja mora sadržavati informacije koje se zahtijevaju u obrascu za raskid kupoprodajnog ugovora koji čini prilog br. 1 ovih uvjeta poslovanja, posebno identifikaciju kupca, broj i datum narudžbe, točnu specifikaciju robe, način na koji prodavatelj treba vratiti već primljenu robu, posebno broj računa i/ili poštansku adresu kupca.

8.8. Ako kupac raskine kupoprodajni ugovor, od početka se raskida i svaki dodatni ugovor povezan s kupoprodajnim ugovorom koji je kupac raskinuo. Od kupca nije moguće zahtijevati nikakve troškove ili druga plaćanja u vezi s raskidom dodatnog ugovora osim nadoknade troškova i plaćanja navedenih u odredbi § 9 st. 3, odredba § 10 st. 3 i 5 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu i cijene za uslugu ako je predmet ugovora pružanje usluge i došlo je do potpunog pružanja usluge.

8.9. Kupac je dužan bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida kupoprodajnog ugovora poslati robu na adresu upravitelja ili je predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. To ne vrijedi ako je prodavatelj predloži da robu preuzme osobno ili putem osobe koju je on ovlastio. Rok prema prvoj rečenici ove točke ovih uvjeta poslovanja smatra se ispoštovani ako je roba predana na prijevoz najkasnije posljednji dan roka.

8.10. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti kompletnu robu, uključujući kompletnu dokumentaciju, neoštećenu, ako je moguće u originalnom pakiranju i nekorištenu.

8.11. Preporučujemo osigurati robu. Prodavatelj ne preuzima pošiljke pouzećem. Prodavatelj je dužan, uz iznimku slučajeva navedenih pod točkom 8.18, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovora kupcu vratiti sva potraživanja koja je od njega primio na temelju kupoprodajnog ugovora ili u vezi s njime, uključujući troškove za transport, isporuku i poštarinu te ostale troškove i naknade. Prodavatelj nije kupcu dužan vratiti potraživanja prema ovoj točki ovih uvjeta poslovanja prije nego što mu se roba isporuči ili dok kupac ne dokaže da je robu vratio prodavatelju, osim ako prodavatelj ne predloži da će osobno ili putem osobe koju je ovlastio preuzeti robu.

8.12. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. To ne vrijedi ako je prodavatelj suglasan da će ih snositi sam ili ako nije ispunio obavezu u skladu s § 3 st. 1 slovo i) Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

8.13. Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao posljedica rukovanja robom koje je izvan okvira rukovanja potrebnog za utvrđivanje karakteristika i funkcionalnosti robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako prodavatelj nije ispunio informacijsku obavezu o pravu potrošača na raskid ugovora u skladu s § 3 st. 1 slovo h) Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu.

8.14. Prodavatelj je kupcu dužan vratiti kupoprodajnu cijenu za robu na jednak način koji je kupac koristio prilikom plaćanja, osim ako se s kupcem ne dogovori za drugačiji način vraćanja plaćanja bez da se kupcu u vezi s time naplaćuju dodatne naknade.

8.15. Ako kupac raskine ugovor i prodavatelju dostavi robu koja je korištena, oštećena ili nepotpuna, kupac se obavezuje prodavatelju nadoknaditi:

 

a) vrijednost za koju se smanjila vrijednost robe u skladu s odredbom § 457 Građanskog zakona u stvarnom iznosu

b) troškove koji su za prodavatelja nastali u vezi s popravkom robe i njezinim povratom u prvobitno stanje izračunano prema cjeniku za servis robe nakon isteka jamstvenog razdoblja.

 

Kupac je u skladu s ovom točkom uvjeta reklamacija i poslovanja prodavatelju dužan platiti naknade najviše u visini razlike između kupoprodajne cijene robe i vrijednosti robe u trenutku raskida kupoprodajnog ugovora.

8.16. U skladu s odredbom § 7 st. 6 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu kupac ne može raskinuti ugovor čiji su predmet:

prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe proizvedene po mjeri ili robe posebno namijenjene jednom potrošaču,

prodaja robe u zaštitnom pakiranju koju nije primjereno vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čije je zaštitno pakiranje nakon isporuke oštećeno,

prodaja zvučnih zapisa, slikovnih zapisa, zvučno-slikovnih zapisa ili računalnog softvera koji se prodaju u zaštitnom pakiranju, ako je potrošač otvorio pakiranje,

pružanje elektroničkog sadržaja na drugi način osim na nosaču podataka, ako je njegovo pružanje započelo izričitom suglasnošću potrošača. Potrošač izjavljuje da je temeljito poučen o tome da izražavanjem te suglasnosti gubi pravo na raskid ugovora,

pružanje usluge (unos, montaža) ako je njezino pružanje započelo suglasnošću potrošača. Potrošač izjavljuje da je temeljito informiran o tome da izražavanjem suglasnosti gubi pravo na raskid ako je došlo do potpunog pružanja usluge.

8.17. Odredbe čl. 8 ovih uvjeta poslovanja izričito ne vrijede za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) Zakona.

8.18. Ako potrošač raskine ugovor ili na drugi način ne ispuni svoje obaveze (na primjer, odbije preuzeti robu, odbije platiti kupoprodajnu cijenu, navede neistinite podatke i slično), a predmet je kupoprodajnog ugovora roba navedena pod točkom 8.16. za koju odredba § 7 st. 6 Zakona o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prodaje na daljinu utvrđuje da kupac ne može raskinuti ugovor, predujam koji je klijent platio smatra se sankcijom za kršenje ugovora.

9. Zaštita osobnih podataka

Podatke o obradi osobnih podataka pronaći ćete na web-stranici u odjeljku Zaštita osobnih podataka. Kupac je svjestan da je prodavatelju dužan pružiti osobne podatke u točnom i istinitom obliku i da je dužan prodavatelja obavijestiti o svakoj promjeni svojih osobnih podataka. Kupac potvrđuje da su osobni podaci koje je pružio točni.

10. Alternativno rješavanje sporova

Ako kupac-potrošač nije zadovoljan rješenjem reklamacije prodavatelja ili ako se kupac-potrošač obrati prodavatelju sa zahtjevom za popravak i nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava, kupac-potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za popravak. Ako prodavatelj na ovakav zahtjev odgovori niječno ili na njega ne odgovori u roku od 30 dana od dana njegova slanja, kupac-potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za početak alternativnog rješavanja spora subjektu alternativnog rješavanja sporova. Subjekt alternativnog rješavanja sporova je Slovačka tržišna inspekcija, Bajkalská 21/A, P.O.BOX br. 29, 827 99 Bratislava, odnosno druga odgovarajuća pravna osoba upisana u registar subjekata alternativnog rješavanja sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike (ODR platforma). Kupac-potrošač ima pravo odabrati kojem će se subjektu alternativnog rješavanja potrošačkih sporova obratiti.

 

11. Zaključne odredbe

Ovi OUP neodvojivi su dio kupoprodajnog ugovora. Ako neka odredba kupoprodajnog ugovora ili OUP postane nevažeća, neučinkovita ili neprovediva, time valjanost ostalih odredbi ostaje netaknuta u punom opsegu. Prodavatelj će u tom slučaju zamijeniti predmetnu odredbu valjanom, učinkovitom i provedivom odredbom koja će u čim većoj mjeri odgovarati svrsi i smislu predmetne odredbe. Ako dođe do neslaganja između ovih OUP i odredbi kupoprodajnog ugovora, prednost imaju odredbe kupoprodajnog ugovora. Pravni odnosi koji nisu uređeni u ovim OUP vode se odgovarajućim odredbama pravnog poretka Slovačke Republike, posebno Građanskog zakona i Zakona o trgovačkim društvima. Bilo kakvi sporovi između ugovornih strana koji proisteknu iz kupoprodajnog ugovora ili u vezi s njime, rješavat će se, ako to bude moguće, na miran način. Ako tijekom primjerenog roka ne bude postignuto mirno rješenje, sporovi će se rješavati pred odgovarajućim općim sudom Slovačke Republike. Prodavatelj ima pravo jednostrano i bez suglasnosti kupca promijeniti OUP. Ovi OUP gube valjanost i učinkovitost danom stupanja na snagu novih OUP. Promijenjeni OUP ne odnose se na kupoprodajne ugovore sklopljene u trenutku valjanosti prethodnih OUP.

Prikaz robe u boji na zaslonu ne mora točno odgovarati stvarnim nijansama boje kako će ih kupac vidjeti u stvarnosti. Između ostalog, prikaz nijansi boja ovisi i o kvaliteti zaslona, odnosno drugog korištenog uređaja za prikaz.

Prodavatelj zadržava pravo na promjenu ovih općih uvjeta poslovanja. Obaveza pisane obavijesti o promjeni općih uvjeta poslovanja ispunjena je navođenjem na internetskoj stranici www.zondo.hr.

 

Sva roba klijentu se isporučuje u rastavljenom stanju (demontirana) i namijenjena je za samostalnu montažu prema priloženoj uputi te ne zahtijeva visoko stručno zanatsko iskustvo, osim ako uz proizvod nije drugačije navedeno. Uputa za sastavljanje dio je pakiranja.

 

Ovi OUP stupaju na snagu dana 6. 6. 2019. i u potpunosti zamjenjuju prethodne OUP.

 

Prilog br. 1 – Obrazac za raskid ugovora

 

Prijavite se na naš newsletter
Prvi saznajte sve o najnovijim akcijama i novostima. Prijavom pristajete na obradu osobnih podataka.
Od sada nećete propustiti nijedan popust ili vijest.
Ako Vam se vijesti ne sviđaju, provjerite ima li neželjene pošte.
60-dnevno jamstvo povrata robe
60-dnevno jamstvo

Povrat robe u roku od 60 dana
Kupac ima pravo na odustajanje od ugovora o kupnji pod uvjetima utvrđenima zakonom br. 102/2014 Zb. zakona o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od preuzimanja robe.

Nudimo Vam mogućnost povrata nekorištene robe u zakonskom roku od čak 60 dana.

Roba mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, neotvorena, nekorištena i potpuna. Montirane proizvode nije moguće vratiti. U slučaju povrata otvorene robe ili robe u oštećenoj ambalaži, odbit će vam se 30% cijene. Korištenje produljenog razdoblja za povrat robe od strane kupca nije moguće za proizvode koje kupac dobije u postupku reklamacije (zamjena za novi komad), u slučaju netipične robe (izrađene po mjeri) ili proizvoda iz kategorije Trgovina i Rasprodaja.

Odustajanje od ugovora o kupnji mora sadržavati identifikacijske podatke kupca, broj i datum narudžbe, točan naziv robe, način kojim prodavatelj vraća već ispunjeno potraživanje, prije svega broj bankovnog računa, poštansku adresu i razlog za odustajanje od ugovora o kupnji. Istovremeno, odustajanjem od ugovora o kupnji kupac je obavezan isporučiti prodavatelju robu u originalnoj ambalaži zajedno s dokumetacijom, uputama za upotrebu, jamstvenim listom, potvrdom o plaćanju, eventualnim poklonima primljenima uz robu, svim dijelovima iz kompleta i sl. na adresu našeg skladišta.

Više informacija o načinima odustajanja od ugovora naći ćete u Obchodných podmienkach

Ove odredbe su važeće za narudžbe primljene od 11.3.2020 i nije ih moguće retroaktivno primijeniti. Ova ponuda vrijedi samo za fizičke osobe.
Rok isporuke tijekom tekuće godine. S nadolazećim božićnim blagdanima suočavamo se s izazovima i naši su kapaciteti ograničeni – kako kapaciteti proizvođača, dobavljača, dostavljača, tako i kapaciteti skladišta i logistike. Učinit ćemo sve kako bismo dostavili Vašu paket do Božića, ali za ovaj proizvod to ne možemo jamčiti. Ako tražite proizvod koji će Vam sigurno biti dostavljen do Božića, pronaći ćete ga u našoj ponudi s oznakom „do Božića“.
Dostava po cijeloj Hrvatskoj!

Narudžbe do 4000 kuna
Cijena dostave
60 kn
Vrijeme isporuke
Prema proizvodima u košarici
Kako se odvija isporuka?
Mi ćemo Vas nazvati 1 do 2 dana prije slanja i dogovoriti točan datum isporuke koji Vam odgovara..
Narudžbe iznad 4000 kn ili roba s oznakom Besplatna Dostava
Cijena dostave
Besplatno
Vrijeme isporuke
Prema proizvodima u košarici
Kako se odvija isporuka?
Mi ćemo Vas nazvati 1 do 2 dana prije slanja i dogovoriti točan datum isporuke koji Vam odgovara.
Sve proizvode dostavljamo našom vlastitom dostavnom službom po cijeloj Hrvatskoj.
Trenutno vršimo dostavu samo na otoke Krk, Čiovo i Murter. Za sve ostale otoke moguća je dostava po dogovoru s našom službom za korisnike.
Cjenik za dostavu na otoke
Kg
kuna
od 30 do 40 kg
290
od 41 do 50 kg
335
od 51 do 60 kg
382
od 61 do 70 kg
442
od 71 do 80 kg
457
od 81 do 90 kg
534
od 91 do 100 kg
583
od 101 do 200 kg
757
od 201 do 300 kg
946
od 301 do 400 kg
1,288
od 401 do 500 kg
1,582
od 501 do 1000 kg
2,476


Raspored dostave na otoke
Raspored dostave na otoke od 01.05. do 15.08. – Ljeto
Raspored dostave na otoke
Dalmacija
BRAČ
ponedjeljak, četvrtak
MLJET
dostava unutar dva tjedna - subotom
HVAR
utorak, petak
ŠOLTA
dostava unutar dva tjedna - subotom
VIS
dostava unutar dva tjedna - subotom
KORČULA
srijeda, subota
UGLJAN
subota
PAŠMAN
subota
DUGI OTOK
dostava unutar dva tjedna - subotom
PAG
petak
PELJEŠAC
srijeda, subota
MURTER, ČIOVO, VIR
dostava unutar 48 sati
 
 
Raspored dostave na otoke
Primorje
KRK
dostava unutar 48 sati
CRES, LOŠINJ
četvrtak
RAB
četvrtak
Raspored dostave na otoke od 15.08. do 30.04. – Zima
Raspored dostave na otoke
Dalmacija
BRAČ
četvrtak
MLJET
dostava unutar dva tjedna - subotom
HVAR
petak
ŠOLTA
dostava unutar dva tjedna - subotom
VIS
dostava unutar dva tjedna - subotom
KORČULA
srijeda
UGLJAN
subota
PAŠMAN
subota
DUGI OTOK
dostava unutar dva tjedna - subotom
PAG
petak
PELJEŠAC
srijeda
MURTER, ČIOVO, VIR
dostava unutar 48 sati
 
 
Raspored dostave na otoke
Primorje
KRK
dostava unutar 48 sati
CRES, LOŠINJ
četvrtak
RAB
četvrtak

Napomene: